اطلاعات

زمینه ی مشترک یک برنامه ی پیشقدم دانشجویی ست که توسط آستا وابسته به دانشگاه هنر برلین در سال 2015 تاسیس شده است. هدف حمایت از افراد پناهنده و یا مهاجرین بین المللی با شرایط نامساعد، قبل و حین روند مراحل پذیرش تحصیلی آنهاست

زمینه ی مشترک همچنین محیطی برای ایجاد اجتماع است. گروه زمینه ی مشترک هرساله پروژه های هنری اجتماعی متعددی را به همراه / برای / و توسط افراد با تجربه ی پناهندگی را تامین و برگزار می کند

حمایت ما از راه های مختلفی از جمله تامین کمک-هزینه ی مالی برای اجرای پروژه ها و/یا ایجاد روابط مفید با دانشجویان دیگر و هنرمندان است. ما در تلاشیم، مرتباً فرصت های جدیدی برای قرارگیری در بستر دانشگاه و یا امکانات بالا بردن آگاهی درباره ی معضلات مربوط به مهاجرت و تبعید را ارائه کنیم

support@commonground.berlin

وبسایتاینستاگرامفیسبوک

<