استودیو هم-زمینه

– درخواست پذیرش فقط در تابستان/پاییز سال تحصیلی پیش رو امکان پذیر است –

استودیو هم-زمینه چیست؟

استودیو هم-زمینه یک برنامه ی حمایتی جدید برای هنرمندانی ست که به آلمان پناهنده شده یا مهاجرت کرده اند. هدف این برنامه امکان دسترسی به موسسه ی هنرهای زیبا در دانشگاه هنر برلین برای علاقمندان به تحصیل در این رشته است

در حال حاضر هفت شرکت کننده در “کلاس های تخصصی” به عنوان مهمان به مدت یک سال تحصیلی – از دسامبر 2020 تا جولای 2021 – پذیرفته شده اند. شرکت کنندگان می توانند از این فرصت برای آماده سازی پورتفولیوی خود برای دریافت پذیرش تحصیلی رسمی خود، آشنایی بهتر با رشته ی هنرهای زیبا در دانشگاه هنر، و همچنین تقویت فعالیت های هنری خود استفاده کنند

کلاس های تخصصی شرکت کننده در ترم 2020/21:

  • کلاس استاد Ter Heijne
  • کلاس استاد Steyerl
  • کلاس استاد Schutter
  • کلاس استاد Robert

تیم زمینه ی مشترک

اعضای گروه زمینه ی مشترک متوالیاً با هفت شرکت کننده دیدار می کنند تا از روند برنامه اطمینان حاصل کنند، تبادل ارتباط را تقویت کرده و به نحوی تجربه ی جداگانه ای از “کلاس تخصصی” را فراهم آورند. ما حمایت، دانسته ها و رهنمودهایمان را در اختیار قرار می دهیم. همچنین امیدواریم به زودی ورکشاپ هایی با شرکت کنندگان برای کمک به آماده سازی مدارک و پورتفولیو برای پذیرش در دانشگاه هنر برلین و دیگر موسسه های هنری آلمان برگزار کنیم

ما آثار را منتقدانه نگاه کرده و در پایان سال تحصیلی2021 در کنار نمایشگاه همگانی پایان-ترم دانشگاه (Rundgang) ، یک نمایشگاه برگزار می کنیم. اطلاعات بیشتر با پیشرفت پروژه داده می شود

کلاس های تخصصی

در کلاس های تخصصی مهمان های “هم-زمینه” تا حد ممکن با فضای روزمره ی کلاس ها ادغام می شوند. شرکت کننده ها می توانند در جلسات و پروژه های کلاسی شرکت کنند و از استادها رهنمود بگیرند. مقدار و چگونگی کار شرکت کننده ها در کلاس های تخصصی بر عهده ی آنهاست

با دانشجویان هر یک از کلاس های شرکت کننده در برنامه پیشاپیش توافق شده است. همچنین امیدواریم در آینده کلاس های تخصصی بتوانند فضای کار استودیو را نیز در اختیار شرکت کنندگان بگذارند

<