اطلاعات کلی

اگر دانشجوی دانشگاه هنر برلین هستی یا به عنوان پناهجو به کشور آلمان مهاجرت کردی و ایده ای برای برگزاری یک پروژه هنری، اجتماعی داری و در جستجوی ساپورت مالی، مشاوره و یا تماس با دیگر گرو ههای فعال در این زمینه هستی، با ما تمس بگیر.

ما پروژه های هنری اجتماعی در زمینه های مرتبط با پناهجویان تا سقف 400 یورو حمایت می کنیم.

به ساعات مشاوره ما بیا و یا ایده خودت رو به ایمیل ما بفرست : support@commonground.berlin . ما میتونیم کمکت کنیم.