تماس با ما

اگر سوالی در زمینه حمایت مالی از پروژه و یا سوالی در مورد چگونگی تحصیل در دانشگاه هنر برلین داری و یا تمایل به همکاری با ما رو داری، دوشنبه ها از ساعت 11 تا 12 میتونی ما رو در اتاق شماره 9 دانشگاه هنر برلین واقع در Hadenbergstr. 33

پیدا کنی. درخواست وقت مشاوره الزامی نمیباشد.